Beleid en voorwaarden

Ga terug naar de Home Page

 • Klachtenregeling

  De Opvoeddesk staat bekend om het bieden van kwalitatief goede hulp en om het respect voor de visie van de cliënt. Mocht er iets in onze werkwijze ter verbetering zijn gelieve dan een telefonische afspraak te maken met de behandelend psycholoog/(ortho)pedagoog.

  Een klacht kan via info@opvoeddesk.nl gemeld worden. Binnen één werkweek wordt deze schriftelijk bevestigd. Vervolgens wordt er telefonisch contact opgenomen en in goed onderling overleg een oplossing naar tevredenheid gezocht. In het bijzondere geval dat er geen bevredigende oplossing wordt gevonden, wordt de directie op de hoogte gebracht, die hoor en wederhoor toepast en binnen 2 weken de uitkomst bericht.

 • Annuleringsvoorwaarden

  Annulering van een consult afspraak
  Een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden om te voorkomen dat het geplande consult in rekening wordt gebracht. Ook in het weekend, of buiten kantoortijden zijn afspraken te annuleren via het antwoordapparaat 035 6957020 of via info@opvoeddesk.nl.

  Annulering van een (aangevraagde) cursus of workshop
  Annuleren kan alleen schriftelijk via info@opvoeddesk.nl. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. De totale kosten van een cursus of workshop worden in rekening gebracht bij annulering vanaf 30 dagen voor de aanvang van de cursus of workshop. De achtergrondinformatie wordt dan alsnog toegestuurd.

  De inschrijving/gereserveerde plaats is echter niet naamsgebonden dus bij verhindering is vervanging mogelijk, indien dit vooraf bij het secretariaat 035 6957020 is gemeld.

Go terug naar de Home Page