Beleid en voorwaarden

Ga terug naar de Home Page

 • PRIVACYVERKLARING

  Uw privacy is voor De Opvoeddesk B.V. van groot belang.
  Als psychologen en orthopedagogen achten wij ons gehouden aan onze beroepscode én aan de privacywet. Dit betekent dat wij uw gegevens veilig en met zorg gebruiken.

  In deze privacyverklaring krijgt u informatie over wat de Opvoeddesk B.V. via de website www.opvoeddesk.nl doet met de informatie die we over u te weten komen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neemt u dan contact op met De Opvoeddesk B.V.

  Contactformulier
  Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een verzoek om hulp indienen. Hiervoor vragen wij een aantal gegevens die wettelijk verplicht zijn om ons beroep goed uit te kunnen voeren.
  Gegevens zoals uw naw gegevens, uw telefoonnummer, bij particuliere hulp uw factuuradres, uw e-mailadres en geslacht.
  Telefonische afspraak

  Indien u zich telefonisch met een hulpvraag aanmeldt, vragen wij de naam van de verwijzer, meestal is dat uw huisarts, de naam en de geboortedatum van uw kind, de naam van de school en de betrokken leerkracht. Wij worden geacht deze informatie tot 10 jaar nadat het behandeltraject afgerond is, met zorg achter slot en grendel te bewaren. U bent echter vrij om tot een verzoek tot vernietiging van het dossier te besluiten en dit besluit ons schriftelijk kenbaar te maken. We zullen uw verzoek in behandeling nemen en een doublecheck bij u doen, waarbij na uw definitieve schriftelijke bericht, wij binnen een week zullen overgaan tot verwijdering van alle gegevens van uw dossier.

  Nieuwsbrief – Onze TIPmail
  U kunt zich abonneren op onze pedagogische nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze hulpverlening, workshops en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot een maand nadat u het abonnement hebt opgezegd.

  Reclame
  Wij willen u graag attenderen op o.a. workshops of nieuwe diensten. Dit doen wij:
  • per e-mail
  • via social media
  • per telefoon

  U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit ook aangeven als u wordt gebeld.

  Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
  Met uitzondering van de genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
  In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

  Cookies
  Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.
  U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

  Google Analytics
  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

  Beveiliging
  Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. U kunt in ons apart beveiligingsbeleid lezen hoe wij uw privacy zo optimaal mogelijk beschermen. Ondanks dat de Opvoeddesk alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. De formulieren worden verstuurd via een beveiligde verbinding (https). Deze is te vinden op: https://opvoeddesk.nl/beleid-en-voorwaarden.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

  Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
  Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U heeft de volgende rechten:
  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

  Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

  Klacht indienen
  Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Contactgegevens
  De Opvoeddesk B.V.
  Schoutenbosje 5 ( Oude Postkantoor)
  1251 LE Laren
  info@opvoeddesk.nl
  035 695 70 20

 • COOKIES POLICY

  de Opvoeddesk wil graag dat je de website www.opvoeddesk.nl optimaal kunt gebruiken. Daar zijn cookies voor nodig. Op deze pagina lees je precies hoe, waarom en wanneer cookies worden gebruikt

  Wat zijn cookies?
  Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als je een website bezoekt. Cookies maken het bezoek aan de website van de Opvoeddesk gebruiksvriendelijker.

  Waarom gebruikt de Opvoeddesk cookies?
  Wij maken gebruik van cookies om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dankzij cookies krijg je relevante informatie en kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken. De cookies die de Opvoeddesk gebruikt bewaren geen naam en adresgegevens, alleen gegevens betreffende je gebruik van onze website worden opgeslagen (bezochte pagina’s, technische details en ip-adres). Deze gegevens dienen voor analyse van het websitebezoek, zodat wij onze website kunnen optimaliseren en je in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze informatie om. De informatie en aanbiedingen die je ontvangt, komen dan ook uitsluitend van de Opvoeddesk. Lees hierons privacybeleid.

  Wat gebeurt er als cookies uitgezet worden?
  Als je je cookies uitzet kunnen wij je op basis van jouw interesse niet op de hoogte houden van specifieke cursusinformatie. En hebben wij minder inzicht in het websitegebruik, zodat wij deze niet kunnen optimaliseren om je in de toekomst nog beter van dienst te zijn.

  Afmelden cookies
  Wil je toch liever geen gebruik maken van cookies dan kun je deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via je browser.

 • Klachtenregeling

  De Opvoeddesk staat bekend om het bieden van kwalitatief goede hulp en om het respect voor de visie van de cliënt. Mocht er iets in onze werkwijze ter verbetering zijn gelieve dan een telefonische afspraak te maken met de behandelend psycholoog/(ortho)pedagoog.

  Een klacht kan via info@opvoeddesk.nl gemeld worden. Binnen één werkweek wordt deze schriftelijk bevestigd. Vervolgens wordt er telefonisch contact opgenomen en in goed onderling overleg een oplossing naar tevredenheid gezocht. In het bijzondere geval dat er geen bevredigende oplossing wordt gevonden, wordt de directie op de hoogte gebracht, die hoor en wederhoor toepast en binnen 2 weken de uitkomst bericht.

 • Annuleringsvoorwaarden

  Annulering van een consult afspraak
  Een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden om te voorkomen dat het geplande consult in rekening wordt gebracht. Ook in het weekend, of buiten kantoortijden zijn afspraken te annuleren via het antwoordapparaat 035 6957020 of via info@opvoeddesk.nl.

  Annulering van een (aangevraagde) cursus of workshop
  Annuleren kan alleen schriftelijk via info@opvoeddesk.nl. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. De totale kosten van een cursus of workshop worden in rekening gebracht bij annulering vanaf 30 dagen voor de aanvang van de cursus of workshop. De achtergrondinformatie wordt dan alsnog toegestuurd.

  De inschrijving/gereserveerde plaats is echter niet naamsgebonden dus bij verhindering is vervanging mogelijk, indien dit vooraf bij het secretariaat 035 6957020 is gemeld.

Go terug naar de Home Page