Beleid en voorwaarden

Ga terug naar de Home Page

 • PRIVACYVERKLARING

  Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de Opvoeddesk omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens.

  Rechten over hoe met het verwerken van persoonsgegevens dient te worden omgegaan, kunnen worden ontleend aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Infolijn van Postbus 51. Deze informatielijn is te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-8051.

  Hoe gaat de Opvoeddesk met persoonsgegevens om?
  Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. de Opvoeddesk handelt voor wat de Persoonsgegevens betreft tevens in overeenstemming met de beroepscode voor psychologen van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP) en de beroepscode van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). Daar waar persoonsgegevens worden verwerkt, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden worden gebruikt. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven.

  Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
  de Opvoeddesk verzamelt verschillende persoonsgegevens, met als doel om:
  Met u als opdrachtgever of deelnemer te kunnen communiceren, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan uw informatie- of offerte verzoeken.
  De overeengekomen dienst (zoals een cursus of studiedag) uit te kunnen voeren.
  Bewerkingen te doen die samenhangen met de bedrijfsvoering van de Opvoeddesk.

  Veiligheid van gegevensverwerking via internet
  Ondanks dat de Opvoeddesk alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. De formulieren worden verstuurd via een beveiligde verbinding (https).

  Statistieken
  de Opvoeddesk maakt gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics. Statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van de website, zoals de meest gevraagde pagina’s. Deze informatie is geanonimiseerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te zetten.

  Gebruik van Cookies
  Een andere methode die veel op internet wordt gebruikt om de werking van internetpagina’s te verbeteren, is het gebruik maken van zogenaamde (tijdelijke of permanente) “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd. De internetpagina kan bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren worden aangepast. U kunt in uw browser het gebruik van cookies uitzetten. Lees hier ons cookiebeleid.

  Wijzigingen
  de Opvoeddesk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacy beleid van de Opvoeddesk .

  N.B. Rechten over hoe met het verwerken van persoonsgegevens dient te worden omgegaan, kunnen worden ontleend aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • COOKIES POLICY

  de Opvoeddesk wil graag dat je de website www.opvoeddesk.nl optimaal kunt gebruiken. Daar zijn cookies voor nodig. Op deze pagina lees je precies hoe, waarom en wanneer cookies worden gebruikt

  Wat zijn cookies?
  Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als je een website bezoekt. Cookies maken het bezoek aan de website van de Opvoeddesk gebruiksvriendelijker.

  Waarom gebruikt de Opvoeddesk cookies?
  Wij maken gebruik van cookies om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dankzij cookies krijg je relevante informatie en kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken. De cookies die de Opvoeddesk gebruikt bewaren geen naam en adresgegevens, alleen gegevens betreffende je gebruik van onze website worden opgeslagen (bezochte pagina’s, technische details en ip-adres). Deze gegevens dienen voor analyse van het websitebezoek, zodat wij onze website kunnen optimaliseren en je in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze informatie om. De informatie en aanbiedingen die je ontvangt, komen dan ook uitsluitend van de Opvoeddesk. Lees hierons privacybeleid.

  Wat gebeurt er als cookies uitgezet worden?
  Als je je cookies uitzet kunnen wij je op basis van jouw interesse niet op de hoogte houden van specifieke cursusinformatie. En hebben wij minder inzicht in het websitegebruik, zodat wij deze niet kunnen optimaliseren om je in de toekomst nog beter van dienst te zijn.

  Afmelden cookies
  Wil je toch liever geen gebruik maken van cookies dan kun je deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via je browser.

 • Klachtenregeling

  De Opvoeddesk staat bekend om het bieden van kwalitatief goede hulp en om het respect voor de visie van de cliënt. Mocht er iets in onze werkwijze ter verbetering zijn gelieve dan een telefonische afspraak te maken met de behandelend psycholoog/(ortho)pedagoog.

  Een klacht kan via info@opvoeddesk.nl gemeld worden. Binnen één werkweek wordt deze schriftelijk bevestigd. Vervolgens wordt er telefonisch contact opgenomen en in goed onderling overleg een oplossing naar tevredenheid gezocht. In het bijzondere geval dat er geen bevredigende oplossing wordt gevonden, wordt de directie op de hoogte gebracht, die hoor en wederhoor toepast en binnen 2 weken de uitkomst bericht.

 • Annuleringsvoorwaarden

  Annulering van een consult afspraak
  Een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden om te voorkomen dat het geplande consult in rekening wordt gebracht. Ook in het weekend, of buiten kantoortijden zijn afspraken te annuleren via het antwoordapparaat 035 6957020 of via info@opvoeddesk.nl.

  Annulering van een (aangevraagde) cursus of workshop
  Annuleren kan alleen schriftelijk via info@opvoeddesk.nl. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. De totale kosten van een cursus of workshop worden in rekening gebracht bij annulering vanaf 30 dagen voor de aanvang van de cursus of workshop. De achtergrondinformatie wordt dan alsnog toegestuurd.

  De inschrijving/gereserveerde plaats is echter niet naamsgebonden dus bij verhindering is vervanging mogelijk, indien dit vooraf bij het secretariaat 035 6957020 is gemeld.

Go terug naar de Home Page