Mijn account Inschrijven
Je hebt 0 items geselecteerd

Vergoeding Psychologische hulp/Basis GGZ

Meestal worden diagnostiek, consulten en behandelingen volledig vergoed.

Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente eindverantwoordelijk voor de Jeugdhulp en betaalt de gemeente de zorg voor je kind.

De Opvoeddesk heeft een overeenkomst met de volgende gemeenten:

 • Regio Amersfoort: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg.
 • Regio Flevoland: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.
 • Regio Gooi en Vechtstreek: Blaricum Bussum, Naarden, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Weesp en Wijdemeren.
 • Regio Utrecht-West: De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort en Oudewater.
 • Regio Utrecht Zuid-Oost: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

De Opvoeddesk declareert dus de kosten rechtstreeks bij jouw gemeente.

Heeft de Opvoeddesk geen overeenkomst met jouw gemeente?

Bel de Opvoeddesk om de mogelijkheden te bespreken. Wij bekijken graag samen of er alsnog een vergoeding via de gemeente mogelijk is.

Privacy

Er verandert niets aan het recht op privacy van jou en jouw kind.
De gemeente mag alleen registreren wat nodig is om haar nieuwe taak te kunnen uitvoeren.
De Opvoeddesk acht zich gehouden aan haar beroepscode en heeft dus een beroepsgeheim.
Kortom, uitsluitend in overleg met jou wordt informatie met derden gedeeld.

 

Algemene informatie

 • Een verwijzing van de huisarts is noodzakelijk in verband met vergoeding.
 • Het is raadzaam vooraf je huisarts te consulteren. De huisarts maakt een inschatting van de ernst en aard van de klachten en geeft op basis hiervan een verwijzing af voor een Psycholoog/Orthopedagoog.

Wist je dat…

 • onze hulp ‘eerstelijnspsychologische zorg’ betreft?
 • eerstelijnspsychologische zorg “BASIS GGZ” door de gemeente wordt vergoed?
 • voor kinderen tot 18 jaar geen eigen risico geldt?
 • de eigen bijdrage à € 20,- per consult vanaf 2014 vervalt?
 • onze hulp verleend wordt door GZ-psycholoog BIG, K&J psycholoog NIP, Orthopedagogen en een gecertificeerd Cogmed coach?

 

Specifieke vergoeding

Uitgebreid onderzoek en advies voor je kind

 • Of het onderzoek vergoed wordt, is afhankelijk van de verwijzing van de huisarts en of de Opvoeddesk een overeenkomst met jouw gemeente heeft. 
 • Geen verwijzing? Zonder verwijzing bedragen de kosten van dit uitgebreide onderzoek en advies € 950,-.

Concentratiebehandeling

 • Of de behandeling vergoed wordt, is afhankelijk van de verwijzing van de huisarts en of de Opvoeddesk een overeenkomst met jouw gemeente heeft.
 • Eigen bijdrage: De COGMED licentiekosten bedragen € 140,75 per deelnemer. Deze eigen bijdrage wordt per pinbetaling voldaan en wordt niet vergoed.
 • Geen verwijzing? Zonder verwijzing bedragen de kosten van deze concentratiebehandeling € 769,- (inclusief licentiekosten à € 140,75).

Consult

 • Of consulten vergoed worden is afhankelijk van de verwijzing van de huisarts en of de Opvoeddesk een overeenkomst met jouw gemeente heeft. 
 • Geen verwijzing? Zonder verwijzing bedragen de kosten van een consult € 95,- /  € 135,-*

*Tarief hoofdbehandelaar drs. Emmeliek Boost, GZ-psycholoog BIG/pedagoog

Kindercursus FUN4Kids: sociaal (v)aardig!

 • Een groot deel van deze groepsbehandeling wordt door de gemeente vergoed.
 • Of FUN4Kids vergoed wordt, is afhankelijk van de verwijzing van de huisarts en of de Opvoeddesk een overeenkomst met jouw gemeente heeft. 
 • Zonder verwijzing bedragen de totale kosten € 290,-.