Mijn account Inschrijven
Je hebt 0 items geselecteerd

Privacyverklaring

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de Opvoeddesk B.V. /Working Parents Program omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Rechten over hoe met het verwerken van persoonsgegevens dient te worden omgegaan, kunnen worden ontleend aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Infolijn van Postbus 51.
Deze informatielijn is te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-8051.

Hoe gaat de Opvoeddesk B.V. met persoonsgegevens om?

Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daar waar persoonsgegevens worden verwerkt, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden worden gebruikt. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De opslag van persoonsgegevens omvat de verwerking van:

  • persoons- en identificatiegegevens;
  • gegevens voor de zorgverzekeraar;
  • (para)medische, en psychologische gegevens.

In overeenstemming met de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) bewaart de Opvoeddesk de cliënt gegevens die eerstelijns psychologisch zorg omvat, vijftien jaar nadat de behandeling is afgesloten. Daarna worden alle persoonlijke gegevens gewist.

Correcties, aanvulling of verwijdering van opgenomen gegevens

Volgens de WGBO heeft u onder andere recht op inzage in uw dossier en kunt u het dossier laten vernietigen. Heeft u bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens of wenst u een correctie of aanvulling van persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de Opvoeddesk B.V.

Veiligheid van gegevensverwerking via internet

Ondanks dat de Opvoeddesk B.V. alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. De formulieren worden verstuurd via een beveiligde verbinding (https).

Inschrijvingen

Op onze website zijn er diverse inschrijfformulieren voor cursussen of om producten te bestellen. Indien er behoefte is om deze gegevens voor onderzoek te gebruiken, dan wordt door ons altijd vooraf toestemming aan u gevraagd.

Statistieken

De Opvoeddesk B.V. maakt gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics.
Statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van de website, zoals de meest gevraagde pagina’s. Deze informatie is geanonimiseerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren of om meer gerichte informatie op de site te zetten.

Gebruik van Cookies

Een andere methode die veel op internet wordt gebruikt om de werking van internetpagina’s te verbeteren, is het gebruik maken van zogenaamde (tijdelijke of permanente) “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd. De internetpagina kan bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren worden aangepast. U kunt in uw browser het gebruik van cookies uitzetten.

Wijzigingen

De Opvoeddesk B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van de Opvoeddesk B.V.

N.B. Rechten over hoe met het verwerken van persoonsgegevens dient te worden omgegaan, kunnen worden ontleend aan de Wet bescherming persoonsgegevens.