Mijn account Inschrijven
Je hebt 0 items geselecteerd
Cito score
Aanpassen

Je wilt dat je kind binnen zijn mogelijkheden zo hoog mogelijk scoort en tegelijkertijd niet op zijn tenen hoeft te lopen. Als de Cito tegenvalt en de schoolprestaties van je kind wisselend zijn, is het prettig om een beter beeld van je kind zijn sterke en minder sterke kanten te hebben.
Een psychodiagnostisch onderzoek biedt dan uitkomst. Zo krijg je beter inzicht in de onderwijsbehoeften van je kind en als je kind de overstap naar de brugklas maakt, ook in het niveau wat bij jouw zoon/dochter past.

Blog: Van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs

Diagnostiek