Mijn account Inschrijven
Je hebt 0 items geselecteerd

Klachtenregeling

De Opvoeddesk staat bekend om het bieden van kwalitatief goede hulp en om het respect voor de visie van de cliënt. Mocht er iets in onze werkwijze ter verbetering zijn gelieve dan een telefonische afspraak te maken met de behandelend psycholoog/(ortho)pedagoog.

Een klacht kan via info@opvoeddesk.nl gemeld worden. Binnen één werkweek wordt deze schriftelijk bevestigd. Vervolgens wordt er telefonisch contact opgenomen en in goed onderling overleg een oplossing naar tevredenheid gezocht. In het bijzondere geval dat er geen bevredigende oplossing wordt gevonden, wordt de directie op de hoogte gebracht, die hoor en wederhoor toepast en binnen 2 weken de uitkomst bericht.