Mijn account Inschrijven
Je hebt 0 items geselecteerd

Huisarts / Jeugdarts / Verwijzers

De Opvoeddesk is er voor u en uw cliënten, en biedt:

Eerstelijnspsychologische zorg / generalistische Basis GGZ

 • Een consulttraject bij slaap-en eetproblemen, zindelijkheid, angst, gedrags- en/of sociale problemen, rouw en verliesverwerking o.a. bij een echtscheiding.
 • Psychodiagnostiek naar ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen en vermoeden van een DSM-stoornis bij kinderen van 6 t/m 17 jaar.

 

Opvoedingsondersteuning

Opvoeddesk, Esmaralda Kranendonk, Psycholoog, consult, opvoeden, hulp bij opvoeden, kinderen niet luisteren

 • NB: preventieve opvoedingsondersteuning valt buiten de zorgverzekering.

 

 

De Opvoeddesk

 • is altijd beschikbaar voor collegiale consultatie.
 • is deskundig op het gebied van opvoeding, zorg en onderwijs.
 • werkt volgens Evidence-based methodieken: oplossingsgericht, cognitieve gedragstherapie en protocollaire behandelingen.
 • biedt praktische en kortdurende ondersteuning.
 • bestaat uit een team van hoofdbehandelaars Generalistische Basis GGZ: GZ-psycholoog BIG, K&J-psycholoog NIP, en Orthopedagogen.
 • biedt hulp die wordt vergoed via de Gemeente.
 • is laagdrempelig, deskundig, en heldere communicatie.
 • heeft geen wachtlijst: ouders en kind(eren) kunnen binnen 2 weken terecht.
 • is op alle werkdagen van 9-17 uur telefonisch bereikbaar.
 • bevestigt schriftelijk aankomst cliënt en afronding zorgtraject.
 • biedt indien gewenst en na akkoord cliënt: telefonisch overleg.
 • werkt graag multidisciplinair.