Mijn account Inschrijven
Je hebt 0 items geselecteerd

Concentratietraining (behandeling + online)

Veel kinderen hebben tegenwoordig moeite zich te concentreren. Het aantal prikkels is sterk toegenomen en de hoeveelheid informatie die kinderen op een dag te verwerken krijgen via (interactieve) media is enorm. Het is dus niet raar dat een toenemend aantal kinderen moeite heeft om zich te concentreren. Onderzoek toont aan dat

 • De meeste kinderen met aandachtsproblemen een probleem hebben met het werkgeheugen;
 • Ieder kind het werkgeheugen non-stop gebruikt bij rekensommen, begrijpend lezen en zelfstandig werken;
 • Werkgeheugenproblemen veel voorkomen bij kinderen met ADHD, leerproblemen (o.a. dyslexie/dyscalculie) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).


Concentreren kun je leren!

Het behandelprogramma bestaat uit een individuele behandeling in combinatie met een online behandelprogramma (duur 5 weken). Het behandelprogramma van de Opvoeddesk heet ‘Cogmed’, een wetenschappelijk bewezen geheugen- en concentratiebehandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Deze behandeling is door de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut erkend. Er wordt uitgebreide persoonlijke begeleiding gegeven en er is een online behandeling. 80% van de kinderen die het online behandelprogramma heeft afgerond,

 • kan zich aantoonbaar beter concentreren;
 • heeft een beter werkgeheugen;
 • beschikt over een goede taakgerichtheid;
 • behaalt betere schoolprestaties;
 • is minder impulsief en/of hyperactief;
 • laat meer doorzettingsvermogen zien;
 • heeft meer plezier op het gebied van school en leren.

 

Is mijn kind gebaat bij een concentratiebehandeling?

Als je wilt weten of ook jouw kind gebaat is bij onze concentratiebehandeling, doe dan onze sneltest. Beantwoord onderstaande vragen met ja of nee:

 • Is je kind/leerling snel afgeleid?
 • Kan je kind/leerling zich slecht concentreren?
 • Heeft je kind/leerling moeite met plannen en organiseren?
 • Let je kind/leerling vaak niet op?
 • Vergeet je kind/leerling vaak instructies?
 • Heeft je kind/leerling moeite om met een taak te beginnen?
 • Haakt je kind/leerling vaak halverwege af?
 • Heeft je kind/leerling moeite met rekenen en/of begrijpend lezen?
 • Heeft je kind/leerling ADHD/ADD?

 

Heb je bovenstaande vragen twee keer (of vaker) met ‘ja’ beantwooord, bel dan de Opvoeddesk 035 6957020 of neem contact op via de mail.

 

Concentratiebehandeling: de aanpak

De aanpak omvat

 1. een persoonlijk behandeltraject in de vorm van consulten
 2. een online programma waarbij je kind/leerling:
 • 5 weken, 5 dagen p/w, ca. 50 min. per dag traint;
 • thuis online traint, of op school* of bij de Opvoeddesk*;
 • wekelijks telefonisch of via Skype wordt begeleid;
 • in zijn moedertaal traint, o.a. Nederlands, Engels, Spaans;

*Extra service: assistent-psychologen begeleiden jouw kind/leerling gratis bij de Opvoeddesk, en op scholen in de Gooi-en Vechtstreek. Bij begeleiding op school worden alleen de reiskosten in rekening gebracht.

 

Hoe werkt het?

 • Binnen één week kun je terecht voor een intakegesprek.
 • In het intakegesprek worden je vragen en zorgen besproken, zonder dat je kind erbij is.
 • Als ouder word je nauw betrokken bij de begeleiding/behandeling en kun je de oefensessie met je kind bijwonen.
 • Bel 035 6957020 voor meer informatie of maak een afspraak voor een intake via het secretariaat van de Opvoeddesk.

Kosten

 • Zie vergoeding
 • Eigen bijdrage: De COGMED licentiekosten bedragen € 140,75 per deelnemer. Deze eigen bijdrage wordt per pinbetaling voldaan en wordt niet vergoed.

Veelgestelde vragen

Welke rol speelt het werkgeheugen in de klas?
Wat is het werkgeheugen?
Kan de COGMED Concentratiebehandeling kinderen met ADD/ADHD helpen?
Welke rol speelt het werkgeheugen bij het kinderbrein?
Welke rol speelt het werkgeheugen bij het puberbrein?