Mijn account Inschrijven
Je hebt 0 items geselecteerd

zelfvertrouwen

Sociaal (v)aardig!

Tags: basisschool gevoelige kinderen pesten school sociaal (v)aardig zelfvertrouwen 


Ieder kind gun je een stevige basis thuis en op school. Dat ze goed in hun vel zitten, dat ze vriendjes hebben, met rivaliteit, plagerijen en tegenslagen kunnen omgaan. Maar hoe help je je kind hierbij? En wat als het even niet lukt?

Veel werkende ouders geven aan dat ze veel missen van het sociale gebeuren in de klas. Ze vinden het hebben van vriendjes of vriendinnetjes belangrijk voor een goede ontwikkeling van hun kind.
Gedijt je kind niet, wordt hij weinig gevraagd voor partijtjes, of lukken de speelafspraken steeds niet, dan baart dit hen zorgen. Het hebben van vrienden is inderdaad belangrijk: Vrienden zijn een sociaal, moreel  en emotioneel klankbord voor elkaar!

 

Wist je dat…

  • Sociaal vaardig zijn voor een deel erfelijk is? De appel valt niet ver van de boom. Is je kind verlegen grote kans dat jij of je partner dat ook is of was.
  • De sociale identiteit (wat vinden anderen van mij) van je kind zich voor een groot deel op het schoolplein ontwikkelt?
  • Het vormen van een positieve sociale identiteit van doorslaggevend belang is voor het goed doorlopen van de puberteit?

Lees verder

Do’s en Don’ts voor meer zelfvertrouwen

Tags: afscheid nemen op school/KDV zelfvertrouwen 


Opvoeddesk_AngstHet afscheid bij het kinderdagverblijf/op school is een drama. Mijn kind huilt en hangt om mijn nek.

 

 

 

Do’s 

  • Volg je kind: benoem het verdriet in plaats van het te negeren of weg te wuiven
  • Zorg voor een vaste ritueel bij het afscheid nemen en maak hier samen een tekening van. Bijvoorbeeld: bij aankomst samen naar de juf hand & gedag zeggen, samen een boek of speelgoed uitkiezen en zoen/knuffel etc. Vergeet niet om papa/mama op haar werk te tekenen.

Lees verder

Stop ’t pesten!

Tags: pesten topsfeer in de klas zelfvertrouwen 


leerkracht, pesten, anti-pesten, pestprotocol, opvoeden, opvoeddesk, school pesten, sfeer in de klas, klasPesten maakt veel kapot! Als leerkracht weet je dat het pestprobleem zich iedere keer weer opnieuw aandient, alle kanjertrainingen, lespakketten en gelukskoffers ten spijt.
Dat is om wanhopig van te worden. De gevolgen van pesterijen zijn ernstig. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die slechts twee weken regelmatig gepest worden, afwijkend gedrag gaan vertonen en zich schamen om het te melden. Het haalt hun zelfbeeld onderuit, het maakt hen argwanend, ze gaan aan zichzelf twijfelen, leerprestaties gaan achteruit en nog veel erger: ze raken het vertrouwen in volwassenen kwijt. Uit wanhoop springen ze met 15 of 17 jaar voor de trein.

Lees verder