Mijn account Inschrijven
Je hebt 0 items geselecteerd

Van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs!

Tags: basisschool Cito-toets school 


Puberteit Groep 8 heeft het druk en de ouders ook! De Cito uitslag bepaalt of het nu wel of niet stressen is voor jou en je kind!
Voor de meeste kinderen is de eindspurt in groep 8 spannend en voor ouders een reden tot zorg of twijfels. Pas als je zeker weet dat je kind op de goede plek aangenomen is, is er rust.

Soms is de keuze en aanmelding helaas niet zo eenduidig. Vooral als de schoolresultaten wisselend zijn of de Cito uitslag (onverwachts) tegenvalt. Wat te doen als jullie voorkeurschool de Cito uitslag als enig criterium hanteert? En wat als de schoolresultaten wisselend zijn? Je wil je kind niet pushen, onder druk zetten, maar onderwijs ‘op een iets hoger niveau’, vol uitdaging en stimulans zou je kind misschien ook wel eens tot betere prestaties aanzetten?

Wanneer je twijfelt over het soort vervolgonderwijs dan is een onderzoek naar de cognitieve capaciteiten raadzaam en een steun in de rug. Veel Middelbare scholen staan bij de toelating en selectie namelijk open voor de bevindingen van zo’n diagnostisch onderzoek. Het geeft een indruk van het intelligentie niveau, maar ook van de werkhouding en de taakaanpak van je kind. Daarnaast ontstaat een indruk van de sterke en minder sterke kanten van je kind.
Op basis van dit profiel kan gekeken worden hoe de minder sterke kanten van je kind ondersteund of gestimuleerd kunnen worden en hoe de sterke kanten hieraan kunnen bijdragen.

Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld slim, verbaal sterk, leergierig, maar missen (visueel) overzicht, planningsvaardigheden en komen in de knoop op het gebied van time management. Wanneer je kinderen bekend maakt met deze vaardigheden en leert hoe ze beter kunnen werken, levert dat een hoop tijd en vooral veel schoolplezier op. Het oefenen met ‘leren Leren’ is voor de meeste brugklassers sowieso een must. Op helikopterniveau naar je eigen schoolwerk en leerstijl kijken, maakt kinderen bewust en geeft kinderen meer controle en mogelijkheden ten aanzien van hun schoolwerk en leerpotentieel.

Bel 035 695 7020 voor meer informatie.

 

« »